ดนตรีไทยและสากล

ครูฝนสอนรำไทย

เรียนรำไทย เป็นอีกวิชาหนึ่งเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแสดง รวมถึงการเคลื่อนไหว สรีระ ร่างกาย ของเด็กๆ

โรงเรียน สาธิต KPS วิเทศศาสตร์ อุดมสุข
ติดต่อสอบถาม ผ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 064 749 3390

ดนตรีสากลสำหรับเด็กปฐมวัย

ดนตรีส่งเสริมพัฒนาการ #เด็กปฐมวัย ซึ่งช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายในทุกส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมด้านสติปัญญา เพลงทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายเป็นอิสระและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้ เด็กคิดและแสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการจะทำ

ดนตรีสากล

เห็นลีลาแต่ละคน แววนักเปียโนเริ่มมาแล้วนะคะ คลาสนี้แก๊งฟันน้ำนม ชั้นอนุบาล 1 สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์ ได้เรียนรู้และฝึกฝนเปียโนกับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด

“เปียโน” ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ รักที่จะเล่นดนตรี เพราะด้วยเสียงเฉพาะของโน้ตจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เด็กๆ สามารถเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ในอนาคตได้ง่ายขึ้น และยังเป็นฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาอีกด้วย