หลักสูตร Artist Program Training

ครูตองสอนร้องเพลง

หลักสูตรพิเศษ KPS Artist Program เด็กๆ จะได้เรียนร้องเพลง ฝึกทักษะ การเป็นนักร้องตัวจิ๋ว อย่างมืออาชีพ กับอาจารย์สอนร้องเพลงขั้นเทพ

สัมภาษณ์ อ.ภูษิต ธวัชวิเชียร

อีกการเรียนรู้จากหลักสูตรพิเศษ KPS Artist Program น้อง ๆ นักเรียนที่สาธิต เคพีเอส วิเทศศสาตร์ จะได้ฝึกพูด ฝึกการเป็นพิธีกร จัดรายการวิทยุ กับบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์จากกรมประชาสัมพันธ์โดยตรง อ ภูสิต ธวัชวิเชียร

KPS DANCE

เสริมหลักสูตรเฉพาะ กับ KPS Artist Program
นอกจากเก่งวิชาการ การฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์ เราก็ให้ความสำคัญ จึงจัดหลักสูตร KPS Artist Program หลักสูตรการแสดง นักร้อง พิธีกร ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0626294536