กิจกรรมวิชาการ

สอนภาษาจีน

ฝึกพูดอย่างใกล้ชิดกับเหล่าซือลูซี่ ครูเจ้าของภาษาที่พร้อมจะให้ความรู้เด็กๆ สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์อย่างเต็มที่ ครูทุกคนได้รับการเน้นย้ำเสมอให้ครูใส่ใจเด็ก ๆ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาไปสู่โรงเรียนต้นแบบ 3 ภาษาอย่างแท้จริง

Baby KPS

ทักษะกล้าแสดงออกสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา
เด็กเล็กปฐมวัย สาธิต KPS วิเทศศาสตร์

สมัคร นักเรียนใหม่ ทุกคลาส & ทุกชั้นเรียน
ได้ที่ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน โทร. 0626294536

English Class

คุณครูเจ้าของภาษาที่พร้อมจะให้ความรู้เด็กๆ สาธิต เคพีเอส วิเทศศาสตร์อย่างเต็มที่ ครูทุกคนได้รับการเน้นย้ำเสมอให้ครูใส่ใจเด็ก ๆ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อพัฒนาไปสู่โรงเรียนต้นแบบ 3 ภาษาอย่างแท้จริง